Regulamin
Tutaj możesz przeczytać najczęściej zadawane pytania..
 • 1 /
  Witryna „YourKeto.diet”

  1. Niniejsze warunki i zasady korzystania z usług („Regulamin”) określają i regulują treści niniejszej witryny internetowej i/lub jej aplikacji w ramach usług świadczonych przez For Fit Ltd. i Fit Body Planner Inc / zwanych dalej WITRYNĄ lub Spółką/.

  2. Niniejszy Regulamin stanowi umowę, która reguluje relacje pomiędzy Spółką a użytkownikami odnośnie usług świadczonych za pośrednictwem witryny. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do całej zawartości Witryny.

  3. Dla celów niniejszego Regulaminu Witryna jest specjalnym miejscem w globalnej sieci internetowej, dostępnym pod jej unikalnym adresem, gdzie zestaw stron internetowych jest ładowany przez przeglądarkę użytkownika po wprowadzeniu adresu internetowego.

  4. Odwiedzając tę witrynę, użytkownik niniejszym wyraża pełną zgodę na przestrzeganie Regulaminu korzystania z Witryny i wszystkie inne warunki, w odniesieniu do i wynikające z jej użytkowania. Zgoda użytkownika jest uważana za udzieloną poprzez korzystanie z Witryny, jej każdej kategorii lub podkategorii menu, sekcji lub podsekcji, jak również przez powstanie, rozwój i zakończenie wszelkich stosunków prawnych wynikających z korzystania z i poprzez korzystanie tej witryny.

  5. Odwiedzając tę witrynę, użytkownik niniejszym wyraża pełną zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu korzystania z witryny oraz wszelkich relacji wynikających z lub związanych z witryną. Rejestrując się i korzystając z Witryny, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zarówno jej aktualnej konfiguracji, jak i wszelkich zmian w niej dokonywanych w postaci uzupełnień i zmian lub rozbudowy nowych części menu, kategorii, działów i innych. W sytuacji gdy użytkownik nie zgadza się z powyższym lub nie chce być związany Regulaminem korzystania z tej witryny, nie może on używać, odwiedzać ani nawiązywać żadnych stosunków prawnych w odniesieniu do tej witryny.

  6. Witryna jest dostarczana przez For Fit Ltd. i Fit Body Planner Inc.

  7. Klientem, dla celów niniejszych Warunków, może być każda osoba fizyczna, sui juris, która chce skorzystać lub czerpać korzyści z usług świadczonych przez WITRYNĘ.

  8. Słowa „on” (i jego odmiany) oraz „użytkownik” odnoszą się do wszystkich osób korzystających z Witryny.

  9. Poprzez działania użytkownika związane z rejestracją, korzystanie z usług serwisu, w tym korzystanie z informacji dostępnych w serwisie yourketo.diet bez rejestracji, wyraża on zgodę na przestrzeganie „Regulaminu”.

  10. Korzystanie z Witryny nie zapewnia użytkownikom, jako „konsumentom”, żadnych praw własności w odiesieniu do treści, danych i materiałów dostępnych za jej pośrednictwem.

  11. Adres IP to unikalny identyfikator powiązany z komputerem, stroną internetową lub zasobem konkretnej osoby odwiedzającej w sposób umożliwiający jej lokalizację w globalnej sieci internetowej.

 • 2 /
  Zmiany w „Regulaminie”

  12. Zarząd Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia w jakikolwiek sposób jej użytkowników i klientów, zobowiązując się, że na dole strony głównej yourketo.diet zawsze znajduje się powiązanie z aktualnym „Regulaminem”.

  13. Jeśli po wprowadzeniu zmian użytkownik nadal będzie korzystać z Witryny, oświadcza on, że wyraża zgodę na wprowadzone zmiany.

  14. Jeśli użytkownik nie zgadza się z aktualnym „Regulaminem” lub jakąkolwiek jego późniejszą wersją, powinien zaprzestać korzystania z tej witryny.

 • 3 /
  Usługa

  15. Usługą oferowaną przez witrynę jest generowanie indywidualnej diety. Odbywa się to za pomocą specjalnego oprogramowania oraz specjalnie utworzonego algorytmu zgodnie z analizowanymi odpowiedziami klientów, a następnie generowany jest plan żywieniowy i/lub treningowy. Klient może dołączyć do swojego planu posiłków nasz e-book, dodatkowe dni (dieta rozszerzona) oraz subskrypcję naszych treści VIP. Wszystkie usługi są wyłącznie własnością intelektualną, a nie towarami fizycznymi. Wszystko, co użytkownik otrzyma od spółki, zostanie dostarczone na podany adres e-mail..

  15.1 Plan subskrypcji diety. Użytkownik może mieć możliwość zakupu naszego planu posiłków na inny okres czasu, co zapewni mu dostęp do diety na odpowiednią liczbę wybranych przez niego miesięcy. Ze względu na różne promocje ostateczna cena tych rozszerzonych opcji będzie widoczna na ostatnim etapie przed sfinalizowaniem zakupu. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny końcowej według własnego uznania.

  15.2 Anulowanie planu subskrypcji. Użytkownik może anulować subskrypcję swojego planu posiłków w dowolnym momencie, po prostu pisząc do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem https://yourketo.diet/contacts. Dołożymy wszelkich starań, aby przetworzyć wszystkie żądania anulowania w ciągu 72 godzin od momentu ich otrzymania. Jeśli użytkownik zakończy płatną subskrypcję, pozostanie ona aktywna do końca jej okresu ważności.

  15.3 Zmiana planu subskrypcji. Plan posiłków może być oferowany na różne okresy czasu. Raz opłacona subskrypcja diety nie może zostać zamieniona na subskrypcję na inny okres.  Płatność. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup, oryginalna metoda płatności, podana w celu wykupienia spersonalizowanego planu posiłków, zostanie automatycznie pobrana, a na wyciągu bankowym użytkownika pojawi się ona jako osobna transakcja.

  15.5 E-book na temat diety ketogenicznej. Ta książka to specjalistyczny przewodnik po diecie ketogenicznej, który zawiera wskazówki, porady i dodatkowe przepisy. Jest ona sprzedawana jako oddzielny produkt oprócz planu posiłków. Użytkownik otrzyma tę książkę w formacie elektronicznym, w pliku PDF na podany adres e-mail.

  Płatność. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup, oryginalna metoda płatności, podana w celu wykupienia spersonalizowanego planu posiłków, zostanie automatycznie pobrana, a na wyciągu bankowym użytkownika pojawi się ona jako osobna transakcja.

  Brak polityki zwrotów. Wszystkie opłaty i należności za e-book nie podlegają zwrotowi, ponieważ użytkownik jest już w posiadaniu produktu, który można pobrać i tym samym nie można go zwrócić.

  15.6 Usługi subskrypcyjne

  15.6.1 Treść VIP (członkostwo Premium). Nasze treści VIP zapewniają dostęp do dodatkowych, specjalnie opracowanych, szczegółowych informacji związanych z dietą ketogeniczną. ForFit Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości i dnia dodawania nowych informacji. Plan treści VIP jest zazwyczaj kupowany przez naszych klientów na czas nieokreślony. Otrzymują oni unikalną nazwę użytkownika i hasło (w oddzielnym e-mailu), które umożliwiają im dostęp do niektórych Usług Premium. Klient będzie mógł korzystać z funkcji VIP Content do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z subskrypcji poprzez kontakt z działem obsługi klienta YourKeto Diet.

  15.6.2 Anulowanie subskrypcji treści VIP. Użytkownik może anulować subskrypcję naszych treści VIP w dowolnym momencie, po prostu pisząc do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem https://yourketo.diet/contacts. Dołożymy wszelkich starań, aby przetworzyć wszystkie żądania anulowania w ciągu 72 godzin od momentu ich otrzymania. Jeśli użytkownik zakończy płatną subskrypcję członkostwa Premium, pozostanie ona aktywna do końca bieżącego okresu subskrypcji.

  15.6.3 Brak polityki zwrotu kosztów. Wszystkie opłaty i należności nie podlegają zwrotowi. Jeśli użytkownik zakończy subskrypcji treści VIP, pozostanie ona aktywna do końca okresu subskrypcji, a kolejne opłaty nie będą naliczane.

  15.6.4 Modyfikacje. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków opłat, anulowania i zwrotu kosztów, po uprzednim powiadomieniu użytkownika poprzez umieszczenie informacji na Witrynie lub w inny sposób, jaki uznamy za stosowny od czasu do czasu (w tym pocztą elektroniczną). Wszelkie wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich członkostw utworzonych lub odnowionych po dacie wprowadzenia takiej zmiany.

  15.7 Cena każdego produktu jest opisana i ustalona na witrynie oraz w walucie USD, chyba że wskazano inaczej. Koszt podlega płatności przed ustaleniem indywidualnej diety w sposób wyraźnie określony na stronie.

  15.8 Your Keto Diet współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, za pośrednictwem których będą przetwarzane wszystkie płatności użytkownika. Dane karty kredytowej/debetowej użytkownika są odpowiednio obsługiwane przez te podmioty trzecie. Your Keto Diet nie przechowuje żadnych informacji finansowych na swoich serwerach.

  15.9 Ceny są wyświetlane na stronie Your Keto Diet. Płatności można dokonać kartą kredytową/debetową lub inną metodą płatności (w tym między innymi przez płatność w aplikacji). Informujemy, że Your Keto Diet zastrzega sobie prawo do odrzucenia niektórych rodzajów kart kredytowych w dowolnym momencie i według własnego uznania.

  15.10 Autoryzacja płatności będzie potrzebna tylko przy pierwszym pobraniu opłaty. W przypadku subskrypcji któregokolwiek z naszych planów subskrypcyjnych, transakcja płatnicza zostanie dokonana automatycznie w dniu, w którym upływa wybrany przez użytkownika okres.

  15.11 Aplikacja Your Keto Diet

  15.11.1 Aplikację Your Keto Keto można łatwo pobrać z App Store i Google Play. Jeśli użytkownik zdecydujesz się skorzystać z naszej aplikacji, od razu po wypełnieniu krótkiej ankiety i podaniu adresu e-mail uzyska on szybki dostęp do spersonalizowanej diety. Cena jest oparta na zasadach subskrypcji, a do momentu anulowania subskrypcji co miesiąc będziemy od użytkownika pobierać opłatę w wysokości 9,90 USD lub jej równowartość w lokalnej walucie. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie, chyba że użytkownik wyłączy automatyczne odnowienie co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu.

  15.11.2 Brak polityki zwrotów. Wszystkie opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi. Jeśli użytkownik wyłączy automatyczne odnawianie subskrypcji, pozostanie ona aktywna do końca okresu subskrypcji, a kolejne opłaty nie będą naliczane.

 • 4 /
  Obowiązki klientów

  16. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie lub online, wszelka dystrybucja w celach handlowych i/lub reklamowych, publikacja lub korzystanie z tej witryny lub jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów jest surowo zabroniona.

  17. Klient gwarantuje i zgadza się, że podczas korzystania z Witryny i/lub usług świadczonych w niej lub za jej pośrednictwem nie może on:

  17.1. podszywać się pod inną osobę, podając inne dane osobowe jako swoje własne;

  17.2. próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Witryny;

  17.3. zbierać adresy e-mail i/lub inne kontakty i wszelkie dane osobowe lub wykorzystywać inne sposoby uzyskiwania list użytkowników lub innych informacji z lub za pośrednictwem Witryny;

  17.4. Zbierać informacje na serwerze lub bazie danych połączonej z Witryną w celu świadczenia usług;

  17.5. Korzystać z Serwisu lub świadczonych usług w sposób, który prowadziłby do przeciążenia, przerw w działaniu, uszkodzenia serwisu;

  17.6. korzystać z Witryny w sposób naruszający związane z nią prawa;

  17.7. korzystać z Witryny w sposób naruszający obowiązujące prawo;

  18. Klient zgadza się, że nie będzie korzystał z Witryny w sposób, który uniemożliwiłby innym podmiotom korzystanie z Witryny.

  19. Klient zgadza się na komunikację e-mailową i zobowiązuje regularnie sprawdzać swoje wiadomości e-mail w przypadku, gdy skontaktuje się z nami z prośbą i przed wykonaniem jego prośby będziemy mieli dalsze pytania (takie jak anulowanie subskrypcji/ pytania dotyczące diety).

  19. 1 Komunikacja z klientem będzie odbywała się w języku angielskim.

 • 5 /
  Znak towarowy

  20. Znaki towarowe, logotypy, nazwy handlowe (spółki) wyświetlane w Witrynie lub dostępne za pośrednictwem Witryny są zastrzeżone przez wynikające z nich prawa chronione prawem.

  21. Zabrania się używania powyższego w jakichkolwiek produktach i/lub usługach, które nie są związane i/lub sponsorowane przez posiadaczy praw do marki/logo.

  22. Zabrania się wykorzystywania powyższych w sposób, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd co do charakteru i jakości usług. Wszelkie działania, które w jakiś sposób poniżają lub dyskredytują posiadaczy tych usług, wynikające z rejestracji, są zabronione.

 • 6 /
  Dane osobowe przy rozpatrywaniu zgłoszeń

  23. Podczas korzystania z Witryny i/lub usług świadczonych w Witrynie lub za jej pośrednictwem użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych danych osobowych, które później będą nazywane „informacjami o użytkowniku”.

  24. Podane przez użytkownika informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia jego prośby.

  25. Użytkownik wyraża zgodę na to, że WITRYNA będzie wykorzystywać dostarczone przez niego informacje w celu skontaktowania się z użytkowaniem w sprawie działań związanych z Witryną i usługami oferowanymi przez spółkę.

  26. WITRYNA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, które użytkownik podaje w związku ze zgłoszeniem użytkownika to podmiotu trzeciego.

  27. Użytkownik potwierdza, że informacje podane przez niego podczas korzystania z Witryny są dokładne i kompletne, i zobowiązuje się, jeśli to konieczne, do podania Spółce swojego aktualnego adresu e-mail w celu otrzymywania aktualnych informacji przez WITRYNĘ.

  28. Ponadto możemy poprosić użytkownika o podanie określonych informacji, takich jak wiek, płeć, cechy fizyczne, preferencje sportowe, w celu dostosowania naszych usług do jego potrzeb.

  29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i treść dostarczonych przez niego informacji.

 • 7 /
  Gromadzenie informacji od konsumentów i warunki użytkowania

  30. WITRYNA gromadzi informacje automatycznie i za pomocą narzędzi elektronicznych, które nie są widoczne dla osób odwiedzających. Na przykład, możemy zarejestrować nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika lub użyć technologii „plików cookie”, aby rozpoznać użytkownika i przechowywać informacje o jego wizycie.

  31. Ponadto plik cookie może przechowywać nazwę użytkownika i hasło, dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy odwiedza on Witrynę, lub może kontrolować, ile razy zobaczy on określoną reklamę podczas odwiedzania naszej witryny.

  32. W niektórych przypadkach użytkownik może zrezygnować z podawania informacji do WITRYNY, na przykład ustawiając przeglądarkę tak, aby odmawiała przyjmowania plików cookie, ale jeśli to zrobi, może on nie mieć dostępu do niektórych części Witryny lub możesz zostać poproszony o ponowne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

  33. WITRYNA gromadzi informacje w celu usprawnienia wizyty użytkownika i dostarczania zindywidualizowanych treści i reklam.

  34. WITRYNA może wykorzystywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny do komunikowania się z użytkownikiem w sprawie jego preferencji dotyczących produktów i usług oferowanych przez WITRYNĘ oraz innych tematów, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.

  35. Dane osobowe gromadzone przez WITRYNĘ mogą być również wykorzystywane do innych celów, w tym między innymi do administrowania witryną, rozwiązywania problemów, przetwarzania transakcji handlu elektronicznego, administrowania loteriami i konkursami oraz do innej komunikacji z użytkownikiem.

  36. WITRYNA może ujawnić informacje użytkownika na podstawie orzeczenia sądu lub w innych przypadkach, gdy jest to uzasadnione prawem, w związku z pobieraniem należnych kwot i/lub egzekwowaniem prawa, jeśli jest to stosowne lub konieczne.

 • 8 /
  Gwarancje

  37. Zespół Witryny i Spółka nie ponoszą odpowiedzialności za spóźnione lub nieostrożne rozpatrywanie wniosków, jeśli jest to spowodowane okolicznościami od nas niezależnymi – siłą wyższą, przypadkowymi zdarzeniami i problemami z Internetem.

  38. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym lub sprzęcie telekomunikacyjnym ani za utratę danych wynikających z przeszukiwania, ładowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób materiałów lub zasobów za pośrednictwem Witryny.

  39. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za to, czy klient osiągnie określony rezultat stosując dostarczoną dietę, ponieważ zależy to od wielu innych czynników, które są poza kontrolą zespołu Witryny.

  40. Spółka zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i utratą.

 • 9 /
  Prawo do odstąpienia od umowy

  41. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów, a mianowicie:

  - Jeżeli spółka nie przekazała klientowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed jej podpisaniem.

  - Prawo do odstąpienia od umowy umożliwia klientowi zwrot zakupionego towaru bez odszkodowania lub kary oraz odnośnie tego czy dostarczony produkt lub usługa została prawidłowo dostarczona.

  - W ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy spółka jest zobowiązana zwrócić wszystkie płatności otrzymane od konsumenta.

  - Jeśli zakupu nie można było pobrać ani nie podlegał on zwrotowi.

  - Klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy 14 dni po dokonaniu rejestracji w witrynie.

 • 10 /
  Prawo do użytkowania

  42. Aby móc korzystać z tej witryny, użytkownik musisz mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni w swoim kraju, w którym ma on prawo do zawierania niezależnych umów, jeśli ten wiek wynosi mniej więcej 18 lat w kraju użytkownika.

  43. Zabrania się korzystania z Witryny osobom, które nie ukończyły 18 lat lub nie osiągnęły pełnoletności, na co pozwala zawarcie odrębnej umowy („Osoby niepełnoletnie”).

  44. Jeśli dowiemy się, że uzyskaliśmy informacje otrzymane od osób niepełnoletnich, zostaną one usunięte tak szybko, jak to możliwe, ponieważ Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane błędnymi informacjami przekazanymi przez użytkownika.

  45. Jeśli użytkownik posiada informacje o danych umieszczonych lub wprowadzonych do Witryny przez osoby niepełnoletnie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] Użytkownik jest odpowiedzialny za to, że podane przez niego informacje (w tym wiek) wprowadzone w Witrynie są dokładne i kompletne.

  46. Z Witryny nie mogą korzystać osoby mające problemy zdrowotne lub żywieniowe.

  47. Z Witryny nie mogą korzystać osoby o złym stanie zdrowia, mające problemy zdrowotne lub osoby mające problem ze stosowaniem diet.

  48. Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i przeglądać ją na swoim komputerze lub innym urządzeniu, chyba że niniejszy Regulamin korzystania z witryny stanowi inaczej.

  49. Wydruki z Witryny powinny być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego użytkownika, chyba że Regulamin stanowi inaczej, korzystanie z usług jest wyłącznie do użytku osobistego.

  50. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do planu posiłków i subskrypcji VIP w przypadku naruszenia ogólnych warunków lub w przypadku obciążenia zwrotnego po stronie klienta.

 • 11 /
  Agencje, firmy lub organizacje

  51. Użytkownik oświadcza, że korzysta z witryny zgodnie z jej przeznaczeniem, jak to zostało opisane w niniejszym Regulaminie.

  52. Jeśli użytkownik rejestruje się lub korzysta z Witryny w imieniu firmy lub organizacji, oświadcza on, że posiada niezbędne prawa nadane użytkownikowi przez jego pracodawcę, aby zobowiązać się do przestrzegania wspomnianego „Regulaminu”.

  53. Jeśli użytkownik korzysta z Witryny w imieniu firmy i zarabia dzięki temu pieniądze, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Spółki.

  środki zapobiegawcze

  54. Treści znajdujące się w witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają one na celu zastąpienia kontaktu z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

  55. Nie jesteśmy licencjonowanym podmiotem medycznym do świadczenia opieki medycznej i nie posiadamy niezbędnego wykształcenia do diagnozowania, analizowania czy leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych, nawet jeśli dysponujemy wykwalifikowanym zespołem posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, odpowiednio nie jesteśmy w stanie przewidzieć wpływu diety na osobę z problemami zdrowotnymi lub wystąpienie jakichkolwiek działań niepożądanych u ludzi zdrowych.

  56. Klienci powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem diety, programu fitness, zmiany dotychczasowej diety lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ich stanu zdrowia.

  "57. Klient zobowiązany jest do przestrzegania profesjonalnych porad lekarskich i nie zwlekania z ich zasięgnięciem w związku z informacjami uzyskanymi w Witrynie. yourketo.diet wymaga, aby użytkownik skonsultował się z lekarzem przed rozpoczęciem indywidualnej diety i/lub programu ćwiczeń i/lub diety, które otrzymał w wyniku informacji dostępnych w Witrynie."

  58. Klient oświadcza, że jest świadomy tego, iż nie wszystkie diety i treningi zamieszczone na stronie są odpowiednie dla każdej osoby.

  59. Klient oświadcza, że jest świadomy tego, iż w przypadku włączenia do programu treningowego lub stosowania indywidualnej lub innej diety, istnieje ryzyko obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu i/lub śmierci.

  60. Klient oświadcza, że w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek dyskomfortu, bólu lub innych dolegliwości, natychmiast przerwie stosowania diety, a jeśli tego nie zrobi, Witryna nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za jego działanie lub brak działania.

  61. Korzystając z tej Witryny użytkownik potwierdza, że otrzymał on zgodę swojego lekarza na dołączenie do programów odchudzania poprzez indywidualną dietę, treningi i ćwiczenia dostępne na stronie.

  62. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne, które mogą wynikać ze stosowania diety otrzymanej w ramach usług świadczonych przez Witrynę.

  63. Jeśli użytkownik rozpocznie stosowanie indywidualnej diety dostarczonej przez Witrynę, wyraża on zgodę, że robi to na własne ryzyko.

 • 12 /
  Zawartość strony

  64. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, rzetelność, rezultaty i właściwe wykorzystanie informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny. Korzystanie z informacji dostarczonych przez pracowników Spółki i inne osoby związane z Witryną (współpracowników) lub osób odwiedzających odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

  65. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji, które są istotne dla postępowania karnego i/lub do rozstrzygnięcia sporu prawnego w dowolnym momencie.

  66. Cała zawartość tej witryny, w tym testy, zdjęcia i inne informacje, są chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze wszystkimi należnymi konsekwencjami prawnymi.

  67. Klientowi nie przysługuje prawo do drukowania lub kopiowania informacji z odrębnej witryny, aby wykorzystać je do celów komercyjnych lub innych, co może naruszać prawa przyznane nam przez przepisy prawa.

  obowiązujące prawo

  68. Siedziba Spółki znajduje się na terytorium USA, Delaware, Newark, Suite B-2, 19702 z numerem identyfikacji podatkowej 61-1914242

  69. Osoby korzystające z witryny i świadczonych usług na terytorium innego kraju, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne prawo ma zastosowanie.

  70. W przypadku wszystkich nierozstrzygniętych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych, a wszelkie spory wynikające z interpretacji, nieważności lub zakończenia korzystania z usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd Stanów Zjednoczonych.

  Niniejszy Regulamin i relacje między nami a użytkownikiem są zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki..